การเคลมสินค้า

เงื่อนไขการเคลมสินค้า

  • เนื่องจากสินค้าประเภทตุ๊กตาเป็นสินค้าทำมือทำให้ตัวสินค้าอาจมีรอยตำหนิจากกระบวนการผลิต ทางร้านจะไม่รับเคลมกรณีตำหนิจากการผลิตโดยเด็ดขาด เช่น รอยจากการหล่อเรซิ่น รอยขีดข่วน ฯลฯ รวมถึงตำหนิจากกล่องที่อาจมีการบุบเล็กน้อย/กล่องไม่คมกริบ/รอยที่กล่อง เนื่องจากตัวกล่องมีขนาดใหญ่ทำให้เวลาขนส่งข้ามประเทศอาจพบเจอปัญหากล่องบุบได้
  • เมื่อของถึงไทยแล้วทางร้านจะดำเนินการเปิดเช็คโดยเฉพาะน้องเรซิ่นในจุดที่เสี่ยงต่อการแตกหักง่าย มือ เท้า หู หากพบว่ามีการแตกหักจะดำเนินการแจ้งไปทางผู้ผลิตเพื่อดำเนินการเคลม โดยจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการเคลมของทางผู้ผลิต ทางร้านจะพยายามหาทางช่วยเท่าที่จะทำได้ค่ะ
  • แต่ถ้าหากตัวสินค้ามีเสียหายจากการขนส่งสามารถแจ้งทางร้านเข้ามาภายใน7วันหลังได้รับสินค้าแล้วได้เลย ทางร้านจะทำการติดต่อขนส่งเพื่อดำเนินการขอเคลมชดเชยค่าเสียหายให้ โดยขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการเคลมของทางขนส่งนั้นๆ
  • ไม่รับขอเงินคืนโดยเด็ดขาดยกเว้นจะเป็นความผิดพลาดที่เกิดจากทางร้านเอง เช่น สั่งผิดสี ผิดรุ่น